Telangana tug-of-war teams announced

By Author  |  Published: 11th Jan 2018  10:09 pm

Hyderabad: N Raghavendra and A Divya Chowdary will lead Telangana State’s men’s and women’s team respectively at the 30th Senior National Tug-of-War Championship from January 13 to 18 at Sports Complex, Shri Guru Teg Bahadur Khalsa College, Rupnagar Anandpur Sahib, Punjab.

Teams: Men: N Raghavendra (C), A Rajshekhar, S Bhaskar, T Karthik, G Madhu, B Balu, R Govind, K Mahesh, P Rakesh; Women: A Divya Chowdhary (C), V Divya, Z Rasagnya, G Amaravati, V Kavya, S Sirisha, K Mamtha, K Sarika, Y Sirisha; Men & Women: V Shanmitha Reddy (C), K Kavya, Sk Hijrath, Sk Asma, J Kedareshwari, B Venkatesh, P Mahender, M Dinakar, R Srinu, P Mahender.